Tildelte driftskonsesjoner

For alle uttak med et samlet uttak over 10 000 mkreves driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF), jf. mineralloven § 43.

Her publiserer vi driftskonsesjoner som er tildelt etter mineralloven. Foreløpig er driftskonsesjonene som er tildelt i 2018 og senere tilgjengelig.