Melding om midlertidig driftsopphold (driftshvile)

Ved midlertidig driftsopphold skal det sendes melding til DMF.

Melding skal inneholde

  • Informasjon om driver

  • Navn på uttaket/området

  • Tidspunkt for stans og planlagt oppstart