Oppfølging - krav om driftskonsesjon

Har du mottatt brev med forespørsel om informasjon vedrørende kravet om driftskonsesjon etter mineralloven?

Klikk her for å fylle ut skjema elektronisk.
Se instruksjonsvideo for elektronisk utfylling her.

Ønsker du ikke å fylle ut skjemaet elektronisk? Klikk her for å laste ned en PDF-utgave av skjemaet. Send inn skjemaet til mail@dirmin.no

DMF har laget en liten veiledning for utfyllingen av skjemaet. Klikk her for å se veiledningen.