Årlig driftsrapportering

Ved uttak av mineralske ressurser, skal driver rapportere årlig til DMF.

Rapporten skal minimum inneholde opplysninger om uttakets størrelse siste år, antall ansatte og siste års omsetning, j.f. forskrift til mineralloven § 1-9.

Driftsrapporten skal leveres via Min side fra hovedmenyen.

Tall som rapporteres inn danner grunnlaget for den årlige mineralstatistikken.