Jobb hos oss

Vil du bidra til å forvalte Norges mineralressurser?

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard, og er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Vi holder til i Trondheim, og er statens sentrale fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressursene i Norge. DMF har et delegert ansvar for sikrings- og miljøtiltak etter tidligere gruvevirksomhet.

I løpet av de ti siste årene har vår oppgave endret seg i takt med samfunnet; vi har tredoblet antall ansatte og er i dag i overkant av femti personer som jobber for vårt samfunnsoppdrag. Vi er et tverrfaglig og moderne direktorat som ser at behovet de siste årene har endret seg. Dermed også kompetansen vi trenger og hvordan vi jobber. Samfunnet krever stadig mer av mineralnæringen og av oss som direktorat. Vi skal være rustet til å oppfylle samfunnets forventinger til oss, som forvaltere av landets mineralressurser til det beste for samfunnet.

Møt noen av våre ansatte

 
 Mineralverden viser seg å være
omfangsrik og uuttømmelig av
problemstillinger for en jurist. Jeg
får hele tiden nye utfordringer, 
og jeg får løst dem sammen med
helt strålende kolleger! 

- Unni Garberg,
   spesialrådgiver


 

 

 

 Arbeidsmiljøet er enestående, og
det er alltid god stemning. Folk er også
veldig flinke til å dele kunnskap med
hverandre - jeg får skikkelig
teamfølelse!

- Arita Eline Stene, 
rådgiver 

 

 

Våre ledige stillinger