Agder

Slik bruker Agder byggeråstoff.

Opplysningene i DMFs Ressursregnskap har tidligere vært tilgjengelige på nasjonalt nivå gjennom vår årlige publikasjon Harde fakta om mineralnæringen. Dette er første gang det blir offentliggjort på kommunalt nivå for hele landet.

DMFs ressursregnskap inneholder foreløpig kun tall for uttak av jomfruelig masse som omfattes av mineralloven, og tar dermed ikke høyde for produksjon eller bruk av overskuddsmasser og resirkulerte masser fra bygg- og anleggsbransjen. Disse massene utgjør en vesentlig andel av byggeråstoffet som hentes ut, og vil være viktige ressurser for en bærekraftig bruk og forvaltning av Norges mineralressurser. Sammen med levetidsanalysen kan DMFs ressursregnskap tilrettelegge for økt kunnskap om næringen for byggeråstoff, bidra til bedre regional ressursutnyttelse og legge til rette for gode beslutninger i lokalt planarbeid.

Ressursregnskap for knust fjell

Ressursregnskap for sand og grus

Nyttige lenker 

 • Levetidskart for byggeråstoff
  Levetidskartene estimerer hvor mange år hver enkelt kommune vil ha tilgang på egenprodusert knust fjell og løsmasser som grus og sand før de går tom for ressurser. 
   
 • Ressursregnskap for fylkene
  Her finner du ressursregnskapet på nasjonalt nivå.
   
 • DMFs karttjeneste
  Her får du oversikt over lokale uttak i uttaksregisteret. 
   
 • Harde fakta
  Vår publikasjon Harde fakta om mineralnæringen gir et innblikk i mineralnæringen i hele Norge.