Statens mineraler

I lovgivningen skilles det mellom mineraler eid av staten og mineraler eid av grunneier.

Statens mineraler utgjør alle metaller med egenvekt 5 gram/cm³ eller høyere. Herunder

  • krom, mangan, molybden, niob, vanadium, jern, nikkel, kobber, sink, sølv, gull, kobolt, bly, platina, tinn, sink, zirkonium, wolfram, uran, kadmium og thorium og malmer av slike metaller. Med unntak av alluvialt gull.
  • metallene titan og arsen, og malmer av disse
  • magnetkis og svovelkis
Statens mineraler - leting og undersøkelser
Samlet informasjon om leting og undersøkelsesrett etter statens mineraler.
Statens mineraler - utvinningsrett
Samlet informasjon om utvinningsrett til statens mineraler.