DMFs ressursregnskap for byggeråstoff

Slik bruker Norge byggeråstoff.

En del av DMFs samfunnsoppdrag er å belyse ressurssituasjonen for mineraler i Norge. Et godt kunnskapsgrunnlag gjør at nasjonale, regionale og lokale myndigheter kan planlegge for morgendagens behov ut fra dagens mineralressurser. I DMFs ressursregnskap publiserer vi tall som anskueliggjør hvordan vi som nasjon brukte mineralressursene innen kategorien Byggeråstoff siste tre år, basert på driftsrapportene byggeråstoff-uttak leverer til oss. Tabellene under viser oversikter fra uttak som er omfattet av mineralloven, nasjonalt fordelt på fylker. For bedre innsikt i morgendagens ressurssituasjon kan ressursregnskapet kombineres med levetidsanalysen

Under presenteres ressurssituasjonen for knust fjell og for sand og grus i hver sin tabell. Dette gir et mest mulig nøyaktig inntrykk av hver kommunes uttak og dermed tilgangen på byggeråstoff i regionen. 

Ressursregnskap for knust fjell

Trykk på hvert enkelt fylke for å se tall for kommunene.


Bruksområde for knust fjell nasjonalt
 

 

Ressursregnskap for sand og grus

Trykk på hvert enkelt fylke for å se tall for kommunene.

Bruksområde for sand og grus nasjonalt 
 

 

Nyttige lenker 

 • Levetidskart for byggeråstoff
  Levetidskartene estimerer hvor mange år hver enkelt kommune vil ha tilgang på egenprodusert knust fjell og løsmasser som grus og sand før de går tom for ressurser. 
   
 • DMFs karttjeneste
  Her får du oversikt over lokale uttak i uttaksregisteret. 
   
 • Harde fakta
  Vår publikasjon Harde fakta om mineralnæringen gir et innblikk i mineralnæringen i hele Norge.