Vilkår for bruk av DMFs åpne data

Alle som bruker DMFs åpne datasett, digitale kart og tjenester plikter å sette seg inn i vilkår for bruk.

Lisens

DMFs tjenester lisensieres etter NLOD - Norsk lisens for offentlige data.

Dette betyr blant annet at DMFs navn skal fremkomme i alle sammenhenger hvor produktene eller uttrekk av disse brukes. Det gjelder f.eks. applikasjoner, webløsninger, trykte produkter, illustrasjoner eller annet, på følgende måte: © DMF. Det skal også linkes til våre hjemmesider der dette er mulig. Eksterne dokumenter som kan lastes ned via DMFs kartløsningen, skal krediteres opprinnelig kilde.

Ansvar

DMFs gratisprodukter distribueres slik de er. DMF tar ikke ansvar for bruk og viderebruk.

Vi tar forbehold om at det kan være feil og mangler i kartene og dokumenter som tilbys for nedlasting. F.eks. kan det være uttak som mangler i uttakskartet. Når det gjelder kart som viser konsesjoner, er dette konsesjoner gitt etter mineralloven.

Detaljert informasjon og vilkår knyttet til den enkelte karttjenesten er beskrevet i databladene som du finner i kartkatalogen på Geonorge.

Oppdager du feil i kartene våre, ber vi deg melde fra til oss via «Kontakt oss»-skjemaet i kartløsningen.

For øvrig gjelder de regler som følger av geodataloven med forskrifter og tilhørende retningslinjer, hvis ikke annet er spesifisert.

Lisenser ved bruk av eksterne kilder

DMFs karttjenester inneholder også data fra eksterne kilder som kan ha egne vilkår for bruk. DMF tar ikke ansvar for nøyaktigheten og kvaliteten i eksterne datakilder. Brukeren har selv ansvar for å følge lisensene knyttet til disse dataene. Dette gjelder blant annet for bakgrunnskartene, som er levert av Kartverket (se vilkår her).