Melding før oppstart av drift

Før oppstart av drift skal det sendes melding til DMF.

For konsesjonspliktige uttak skal DMF ha melding om oppstart av drift i henhold til konsesjonen. Meldingen skal gis senest én uke før oppstart.

Meldingen skal inneholde:

 • Organisasjonsnummer og bedriftsnavn (eventuelt personnummer og navn)
 • Navn på uttaket/området
 • Gårds-, bruks- og eventuelt festenummer som berøres
  • Kart med uttaksområdet avmerket
 • Tidspunkt for oppstart av drift

Ved all uttak over 500 m3 masse skal det sendes melding til Direktoratet for mineralforvaltning senest 30 dager før oppstart, jfr. mineralloven § 42.

Meldingen skal inneholde:

 • Organisasjonsnummer og bedriftsnavn (eventuelt personnummer og navn)
 • Navn på uttaket/området
 • Gårds-, bruks- og eventuelt festenummer som berøres
  • Kart med uttaksområdet avmerket
 • Totalt uttaksvolum
 • Tidspunkt for oppstart av drift