Bergteknisk ansvarlig - melding

Når bergteknisk ansvarlig oppfyller de kvalifikasjonskrav som stilles for uttaket, kreves ingen formell godkjenning fra DMF. Det skal likevel sendes inn melding og dokumentasjon til DMF.

Melding skal inneholde

  • Informasjon om uttaket, blant annet driver, uttaksnavn, kommune, årlig uttaksvolum, beskrivelse av forekomst

  • Informasjon om bergteknisk ansvarlig, blant annet navn, kontaktinfo, dokumentasjon på utdanning

  • Ved innleie, bekreftelse på avtale mellom driver og bergteknisk ansvarlig