Økonomisk sikkerhetsstillelse

En viktig målsetning med mineralloven er å sikre at områder hvor det foregår uttak av mineralske ressurser blir forsvarlig ryddet og sikret, både underveis og etter endt drift.

Oppbygging av økonomisk sikkerhetsstillelse skal sikre at nødvendig sikring og opprydding blir gjennomført, særlig i tilfelle virksomheten ender i konkurs eller tvangsavslutning.

DMF har utarbeidet en veileder for økonomisk sikkerhetsstillelse som har til hensikt å gi en kort innføring i regelverket for økonomisk sikkerhetsstillelse i forbindelse med uttak av mineralske ressurser. Veilederen beskriver hensikten med økonomisk sikkerhetsstillelse og hvordan man skal gå frem for å utarbeide forslag til sikkerhetens størrelse og form. Økonomisk sikkerhetsstillelse i forbindelse med undersøkelse og prøveuttak omfattes ikke av veilederen.

DMF har også utviklet et hjelpeverktøy for å beregne størrelsen på den økonomiske sikkerhetsstillelsen i forbindelse med uttak av mineralske ressurser. Regnearket kan benyttes som dokumentasjon på foreslått beløp ved søknad om driftskonsesjon, men det er ikke et krav. Regelverk og krav til økonomisk sikkerhet for sikring og opprydding under og etter endt drift av mineralske ressurser, er gitt i veilederen for økonomisk sikkerhetsstillelse. Regnearket finner dere i menyen til høyre.