Lover

Her vises en oversikt over de mest sentrale lover når det gjelder forvaltning av mineralressurser, og rettigheter og plikter for tiltakshavere og andre.