Bergteknisk ansvarlig - søknad

Når bergteknisk ansvarlig ikke oppfyller de krav til utdanning som stilles for uttaket, må det sendes søknad om godkjenning til DMF.

En godkjenning kan kun gis for bestemte uttak, og ikke som en generell autorisasjon.

Søknad skal inneholde

  • Informasjon om uttaket, blant annet driver, uttaksnavn, kommune, årlig uttaksvolum, beskrivelse av forekomst

  • Informasjon om bergteknisk ansvarlig, blant annet navn, kontaktinfo, opplysninger/dokumentasjon på utdanning, praktisk erfaring (CV, dokumentasjon etc)

  • Ved innleie, bekreftelse på avtale mellom driver og bergteknisk ansvarlig

  • Hvis aktuelt, dokumentasjon på at virksomheten har tilgang til ekstern kompetanse på bestemte områder (kopi av avtale)