Levetidskart for byggeråstoff

Knust stein og løsmasser som sand og grus er ikke-fornybare ressurser som er helt sentralt for både vei- og husbygging. Her får du en oversikt over levetiden for knust fjell og sand og grus i alle Norges kommuner.

Levetidskartene viser hvor mange år hver enkelt kommune vil ha tilgang på egenprodusert knust fjell og løsmasser som grus og sand før de går tom for ressurser. Kartene er ment som et verktøy for kommuner og fylker i arealplanleggingen, og er nyttig for å vurdere fremtidens ressurssituasjon, både i egen kommune og i regionen. For bedre innsikt i morgendagens ressurssituasjon kan levetidsanalysen kombineres med ressuregnskapet.

Kartene er basert på tall fra rapporten Levetidsanalyse av byggeråstoff i Norge, hvor data fra uttakenes årlige driftsrapportering ligger til grunn. Rapporten finner du i menyen til høyre. 

Under presenteres tall fra 2022. Kartene blir oppdatert årlig. 

Levetid for knust fjell 

Trykk på hver enkelt kommune for å se levetiden for knust fjell.

Levetid for sand og grus

Trykk på hver enkelt kommune for å se levetiden for sand og grus.