Miljø og sikring
Aktuelt
10.12.2018
DMF opplever at det er stor interesse fra media vedrørende vårt varsel om vedtak til Sydvaranger Eiendom AS sin søknad om driftskonsesjon. Det er også reist spørsmål om DMFs rolle og myndighetsutøvelse.
07.12.2018
Rapporter fra undersøkelsesarbeid er tilgjengelig i kartløsningen vår. Vi stedfester også historiske kart, som blir å finne i samme kartløsning.
Se alle aktueltsaker
Saker til høring
Se alle saker til høring
Aktuelle tall
10,8 mrd.
omsatte bergindustrien for i 2017
43 %
var eksportandelen i 2017