Sikring og miljø
Aktuelt
11.08.2020
Kongen i Statsråd har oppnevnt et NOU-utvalg som skal foreslå endringer i mineralloven. I tillegg har Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) lagt forslag til forbedringer i loven ut på høring.
17.06.2020
DMF har tildelt driftskonsesjon etter mineralloven med vilkår til Nordic Rutile AS for Engebøprosjektet.
Se alle aktueltsaker
Saker til høring
Se alle saker til høring