Sikring og miljø
Konsesjonskøen live:
Aktuelt
24.11.2021
Undersøker og utvinner av forekomst av statens mineraler skal betale en årlig avgift til staten for undersøkelsesrett og utvinningsrett, jf. mineralloven § 56. Avgiftenes størrelse fastsettes i forskrift til mineralloven §§ 5-2 og 5-3.
Forsidebilde Harde Fakta 2020
13.09.2021
Markant økning i salgsverdi av metallisk malm og tydelig økning av investeringer i undersøkelsesarbeid vitner om optimisme.
Se alle aktueltsaker
Saker til høring
Se alle saker til høring