Sikring og miljø
Aktuelt
09.04.2021
DMF har utviklet nye driftsplanveiledere; en for uttak av fast fjell og en for uttak av løsmasser. De to veilederne erstatter den tidligere veilederen.
19.03.2021
Vil du være med på å utvikle mineralforvaltningen i Norge? Vi har nå flere stillinger ledig; jurister, sivilingeniører og kommunikasjonsrådgiver.
Se alle aktueltsaker
Saker til høring
Se alle saker til høring