Miljø og sikring
Aktuelt
25.04.2018
Minerallovens bestemmelser om oppstart av drift på mineralske forekomster i et område der det er flere utvinningsretter.
21.02.2018
DMF har utarbeidet "Veileder - krav og hensyn til fysiske omgivelser ved forvaltning og bruk av mineralressurser".
Se alle aktueltsaker
Saker til høring
Se alle saker til høring
Aktuelle tall
1305 uttak
har levert driftsrapport pr 19.4.18
10,2 mrd.
omsatte bergindustrien for i 2016