Sikring og miljø
Konsesjonskøen live:
Aktuelt
16.06.2021
Stortinget vedtok 11. juni endringer i mineralloven. Endringene i loven skal bidra til forenklinger for mineralnæringen.
Nedtelling
04.06.2021
Nedtelling av konsesjonskøen.
Se alle aktueltsaker
Saker til høring
Se alle saker til høring