På Min Side får du oversikt over uttak registrert på din virksomhet og du kan levere driftsrapport. 


For å få tilgang må du logge inn med din personlige BankId. Du vil deretter få muligheten til å velge hvilken bedrift du representerer fra listen over tilgjengelige alternativer. 

Driftsrapport for 2023 skal nå leveres i Altinn. Frist er 8. april.

Knappen nedenfor tar deg direkte til riktig skjema. Du kan også logge inn på Min side og gå til skjemaet derfra.

I Altinn må du først velge hvilken aktør du vil rapportere for. Skjemaet lister deretter opp hvilke uttak vi har registrert på valgt aktør.

Når skjemaet er ferdig utfylt legger det seg i arkivet hos Altinn, som viser hvilke uttak du har rapportert for. Oversikten på Min side oppdateres først når innsendte rapporter er behandlet hos Direktoratet for mineralforvaltning.

Dersom du ønsker å sende inn skjemaet på nytt kan det gjøres ved å lage ny kopi fra arkivert skjema i Altinn. Du kan da endre på tidligere innsendte opplysninger.

Hvem har tilgang til å representere din bedrift/organisasjon? 

Som standard er det daglig leder og/eller styreleder som har rett til å representere bedrifter, samt tildele myndighet til andre i virksomheten. DMFs tjenester er knyttet til rollen «Utfyller/innsender» i Altinn.