Vil du bidra til å forvalte Norges mineralressurser?

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard, og er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Vi holder til i Trondheim, og er statens sentrale fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressursene i Norge. DMF har et delegert ansvar for sikrings- og miljøtiltak etter tidligere gruvevirksomhet.

I løpet av de ti siste årene har vår oppgave endret seg i takt med samfunnet; vi har tredoblet antall ansatte og er i dag rundt femti personer som jobber for vårt samfunnsoppdrag. Vi er et tverrfaglig og moderne direktorat som ser at behovet de siste årene har endret seg. Dermed også kompetansen vi trenger og hvordan vi jobber. Samfunnet krever stadig mer av mineralnæringen og av oss som direktorat. Vi skal være rustet til å oppfylle samfunnets forventinger til oss, som forvaltere av landets mineralressurser til det beste for samfunnet.

Ledige stillinger

Seksjonsleder Sikring og miljø
Erfaren jurist

 

Møt noen av våre ansatte

""
Det er artig å jobbe sammen med folk jeg både trives med, og som jeg samtidig kan ha gode faglige diskusjoner med. Samfunnsoppdraget vi jobber med syns jeg i tillegg er veldig spennende.
Lars Libach, seniorrådgiver på seksjon for Ressursforvaltning
""
Folk er skikkelig hyggelige her! Det er også veldig fint å få mulighet til å jobbe med samfunnsøkonomi. Jeg arbeider blant annet med å behandle, tolke og gjøre data mer lettfattelig for offentligheten.
Rannei Skjermo Telstad, samfunnsøkonom - Kommunikasjon og analyse
""
Det fineste med DMF? Det vil jeg si er folkene. Det er skikkelig bra miljø her. Det fikk jeg erfare under sommerjobben, og det var grunnen til at jeg søkte meg tilbake hit etter endt utdanning.
I oppstarten fikk jeg veldig god hjelp av flinke kollegaer og spesielt fadderen min, Anne, hjalp meg mye!
Erlend Hole, overingeniør - Seksjon for Byggeråstoff
""
Mineralverden viser seg å være omfangsrik og uuttømmelig av problemstillinger for en jurist. Jeg får hele tiden nye utfordringer,  og jeg får løst dem sammen med helt strålende kolleger!
Unni Garberg, spesialrådgiver - Stab
""
Arbeidsmiljøet er enestående, og det er alltid god stemning. Folk er også veldig flinke til å dele kunnskap med hverandre - jeg får skikkelig teamfølelse!
Arita Eline Stene, rådgiver - Seksjon for Ressursforvaltning