DMF publiserer årlig Harde fakta om mineralnæringen - mineralstatistikk. Her oppsummerer vi året som gikk med et særlig fokus på produksjon, omsetning og sysselsetting.

Mye av grunnlaget for denne oversikten er hentet fra den årlige driftsrapporteringen fra næringen. Datagrunnlaget omfatter bare drift som reguleres av mineralloven, og tall fra annen virksomhet er ikke med. Et eksempel er større uttak i forbindelse med anleggsvirksomhet som ikke omfattes av loven, og som heller ikke er med i statistikken.

I tillegg inngår også enkelte analyser med bakgrunn i statistisk materiale fra andre kilder i mineralstatistikken.

I høyre meny er alle tilgjengelige utgivelser.