Sikring av farlige gruveåpninger

DMF har som en av sine oppgaver ansvaret for å gjennomføre sikringer etter nedlagt drift på statens mineraler. DMF har sikret til sammen 540 gruveområder med flere tusen åpninger.

Sikring av farlige gruveåpninger til dagen

Mineralloven skiller mellom statens og grunneiers mineraler (tidligere mutbare og ikke mutbare mineraler), og omfatter alle typer faste mineralråstoffer i Fastlands-Norge.

I utgangspunktet er det driver/utvinner (rettighetshaver) som har sikringsplikten i forhold til de åpningene han etablerer i forbindelse med sin utvinningsvirksomhet.  Driver/utvinner skal også sørge for forsvarlig og varig sikring av slike åpninger etter avslutning av driften.

I områder hvor uttak er avsluttet og driver ikke lenger finnes, gjelder følgende:
Grunneier eller rettighetshaver har ansvaret for sikring av åpninger på egen grunn etter drift på grunneiers mineraler.

For gruvedrift knyttet til statens mineraler har staten, som et ledd i en samfunnsmessig fellesoppgave, påtatt seg å sikre farlige gruveåpninger hvor driften er nedlagt.

Meld fra om usikrede gruveåpninger eller defekte sikringer

DMF ønsker melding fra publikum som oppdager usikrede gruveåpninger og defekte sikringer. Det gjelder for gamle, nedlagte gruver etter drift på statens mineraler (metallgruver), der driver ikke lenger finnes. I områder der det fortsatt er drift, har tiltakshaver/driver ansvar for sikring. Her finner du skjema for melding til DMF.