Før oppstart av drift skal det sendes melding til DMF.

For konsesjonspliktige uttak skal DMF ha melding om oppstart av drift i henhold til konsesjonen. Meldingen skal gis senest én uke før oppstart.


Meldingen skal inneholde

 • organisasjonsnummer og bedriftsnavn (eventuelt personnummer og navn)
 • navn på uttaket/området
 • gårds-, bruks- og eventuelt festenummer som berøres
 • kart med uttaksområdet avmerket
 • tidspunkt for oppstart av drift

Ved all uttak over 500 m3 masse skal det sendes melding til Direktoratet for mineralforvaltning senest 30 dager før oppstart, jfr. mineralloven § 42.

Meldingen skal inneholde

 • organisasjonsnummer og bedriftsnavn (eventuelt personnummer og navn)
 • navn på uttaket/området
 • gårds-, bruks- og eventuelt festenummer som berøres
  - Kart med uttaksområdet avmerket
 • totalt uttaksvolum
 • tidspunkt for oppstart av drift