Se geografisk oversikt over bergrettigheter og uttak i DMFs kartløsninger


For enkel tilgang til geografisk informasjon om bergrettigheter og uttak, tilbyr DMF detaljerte kartløsninger. Disse kartene gir en klar og oppdatert visning av relevant data og er et nyttig verktøy for å forstå og utforske områdets bergrettigheter.