Dette er de mest sentrale forskriftene når det gjelder forvaltning av mineralressurser, og rettigheter og plikter for tiltakshavere og andre.