Når bergteknisk ansvarlig oppfyller de kvalifikasjonskrav som stilles for uttaket, kreves ingen formell godkjenning fra DMF. Det skal likevel sendes inn melding og dokumentasjon til DMF.

Melding skal inneholde

  • informasjon om uttaket, blant annet driver, uttaksnavn, kommune, årlig uttaksvolum, beskrivelse av forekomst
  • informasjon om bergteknisk ansvarlig, blant annet navn, kontaktinfo, dokumentasjon på utdanning
  • ved innleie, bekreftelse på avtale mellom driver og bergteknisk ansvarlig