Ny mineralstrategi: - Norge skal utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring

Regjeringen, ved næringsminister Jan Christian Vestre, presenterte 21. juni den nye nasjonale mineralstrategien.

Mineralstrategien har fem satsingsområder som skal bidra til mer sirkulære forretningsmodeller, raskere realisering av nye mineralprosjekter, tydeligere vektlegging av klima og miljø og sterkere internasjonale partnerskap. 

Du finner mineralstrategien her.