Vi søker seniorrådgiver innen HR-faget

Vi forvalter Norges mineralressurser til det beste for samfunnet. Vil du være med og bidra til å fylle samfunnsoppdraget vårt?

Da søker vi deg som

Senior HR-rådgiver

Direktoratet for mineralforvaltning er i en spennende utvikling av organisasjonen. Her vil du jobbe med både strategisk og operativ HR, og du vil rapportere direkte til administrerende direktør for DMF.

Dine viktigste arbeidsoppgaver

  1. Videreutvikle HR-området som en strategisk funksjon i DMF, inkludert utvikling og oppfølging av plandokumenter, retningslinjer og rutiner innen HR-feltet
  2. Oppfølging av lover, regelverk og avtaler innen arbeidsrett og HMS
  3. Lederstøtte innen personalområdet, inkludert rådgivning i omstillings- og utviklingsprosesser
  4. Gjennomføring av rekrutteringsprosesser, inkludert utvikling og oppfølging av rutiner for onboarding av nye ansatte
  5. Utvikle og følge opp DMFs lønns- og personalpolitikk, inkludert forberedelse og støtte i lokale lønnsforhandlinger

Andre oppgaver enn de som er nevnt, innen DMFs administrative ansvarsområde, vil kunne være aktuelle avhengig av kandidatens kompetanse og interesse, samt DMFs behov.

Kvalifikasjonskrav

  1. Relevant høyere utdanning, innen eksempelvis jus, personalledelse, HR
  2. Solid kunnskap om arbeidsrett
  3. Bred erfaring fra HR-området
  4. Kunnskap om og erfaring fra offentlig sektor og statlig avtaleverk er en fordel
  5. Erfaring fra endrings- og omstillingsprosesser er en fordel

Personlige egenskaper

Vi legger vekt på å ansette personer med den rette kombinasjonen av erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper.

Vi ser for oss at du:
 •    Har et ønske om å utøve bærekraftig forvaltning av mineralressurser til beste for samfunnet
 •    Tar initiativ og er en positiv bidragsyter for utvikling og forbedring
 •    Har gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig (bokmål og nynorsk)
 •    Har gode samarbeidsevner og gjennomføringskraft

Vi holder til i nye og trivelige lokaler på Lade i Trondheim. Her er det bussholdeplass rett utenfor døren og parkeringsmuligheter. Vi tilbyr fleksibel arbeidstidsordning, trening i arbeidstid og gode ytelser i Statens pensjonskasse som omfatter pensjon, forsikring og muligheter for boliglån. Lønn etter statens lønnsregulativ, stillingskode 1364 Seniorrådgiver.

Noen reiser kan forekomme i løpet av året.

DMF ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss.

Vil du høre mer om stillingen, kan du kontakte Anette Hansen, 900 80 079 eller Torill Eidsheim, 993 25 710 i Jefferson Wells. Se også DMF sine hjemmesider for ytterligere informasjon om direktoratet.

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i tilfelle få varsel om.

Søk på stillingen her. 

Søknadsfrist: 4. september 2022

Om DMF 

Hver eneste dag er du avhengig av mineraler. Hvert år forbruker du nesten 13 tonn norske mineralske råstoffer. Lys i huset og strøm til bilen. Rent vann og beinproteser. Til og med papiravisen, telefonen eller nettbrettet du holder i når du leser dette, er laget av mineraler.

I Norge har vi et stort potensial for mineralproduksjon, og næring som gir stor samfunnsnytte og verdiskaping. Men mineralske ressurser er ikke-fornybare, og må forvaltes på en bærekraftig måte. Det er derfor vi i Direktoratet for Mineralforvaltning har en viktig oppgave. Det er vi som forvalter mineralloven, vi bidrar til økt verdiskaping og til forsvarlig utvinning og bearbeiding. Vi skal også sørge for at Svalbards geologiske ressurser forvaltes og utnyttes på best mulig måte.

I løpet av de ti siste årene har vår oppgave endret seg i takt med samfunnet; vi har tredoblet antall ansatte og er i dag i overkant av femti personer som jobber for vårt samfunnsoppdrag. Vi er et tverrfaglig og moderne direktorat som ser at behovet de siste årene har endret seg. Dermed også kompetansen vi trenger og hvordan vi jobber. Samfunnet krever stadig mer av mineralnæringen og av oss som direktorat. Vi skal være rustet til å oppfylle samfunnets forventinger til oss, som forvaltere av landets mineralressurser til det beste for samfunnet.

Som ansatt i DMF får du mulighet til å bidra til den videre utviklingen av mineralforvaltningen i Norge.