Vi søker rådgivere- og seniorrådgivere innen areal- og samfunnsplanlegging

Vil du være med og bidra til å fylle samfunnsoppdraget vårt?

Ved seksjon for ressursforvaltning får du jobbe med bærekraft i ordets rette forstand for at vi skal klare det grønne skiftet: Verdiskaping, miljø og klima og sosiale forhold. DMF har et sektorovergripende ansvar for å sørge for at alle disse hensynene blir tatt vare på når samfunnsutviklingen planlegges. Vi mener at det gjør oss til et unikt og interessant arbeidssted. Vi ser helheten – når ingen andre gjør det. Vi søker deg som vil være med på laget.

Dine viktigste arbeidsoppgaver

 • Svare på offentlige høringer
 • Faglig utviklingsarbeid, internt og mot eksterne aktører
 • Jobbe med utredninger på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet hvis din kompetanse og erfaring tilsier det

Kvalifikasjoner rådgivere

 • Utdanning på mastergradsnivå innen relevante fag, for eksempel naturressursforvaltning, fysisk planlegging, geografi og geologi
 • Erfaring fra offentlig forvaltning, eller arbeid med prosesser etter plan- og bygningsloven er en fordel, men også nyutdannede kan søke.
 • Kunnskap om konsekvensutredninger og tilhørende prosess er en fordel
 • Kompetanse i bruk av GIS (geografiske informasjonssystemer) er en fordel

Kvalifikasjoner seniorrådgivere

 • Utdanning på mastergradsnivå innen relevante fag, eksempelvis naturressursforvaltning, fysisk planlegging, geografi og geologi, 
 • Solid erfaring innen ett eller flere områder som saksbehandling, arealplanlegging eller oppgaver i offentlig forvaltning knyttet til plan- eller verneprosesser
 • Kunnskap om plan- og bygningsloven og tilhørende regelverk 
 • Ønskelig med kunnskap og kompetanse samt erfaring fra arbeid med konsekvensvurderinger og utredningsprosesser og veiledningsmateriale
 • bruk av GIS i saksbehandling

Personlige egenskaper
Vi legger vekt på høy faglig kvalitet og analytisk tilnærming. Vi ser for oss at du:

 • Har et ønske om å utøve bærekraftig forvaltning av mineralressurser til beste for samfunnet
 • Tar initiativ og er en positiv bidragsyter for utvikling og forbedring 
 • Er sterk i skriftlig og muntlig formidling (bokmål og nynorsk), og har evne til å arbeide strukturert og effektivt
 • Har gode samarbeidsevner og gjennomføringskraft
 • Har evne til helhetlig tenking

Vi tilbyr

Du vil få stilling som rådgiver eller seniorrådgiver alternativt overingeniør eller senioringeniør, med lønn fra kr 520 000 til kr 765 000, avhengig av kompetansen og erfaringen din. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn.

Vi holder til i nye og trivelige lokaler på Lade i Trondheim. Her er det bussholdeplass rett utenfor døren og parkeringsmuligheter. Arbeidet foregår i hovedsak fra vårt hovedkontor i Trondheim, men noe reising vil forekomme som en naturlig del av stillingen.

DMF ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. 

Hvorfor skal du velge DMF?

DMF er etaten som jobber med alle tre aspekter ved bærekraft. Vårt samfunnsoppdrag omfatter både økonomisk verdiskaping og å ta hensyn til klima, miljø og sosiale forhold. Hvis samfunnsengasjement er viktig for deg, tror vi at du vil synes det er givende å arbeide hos oss.

Som offentlig etat er DMF opptatt av at våre arbeidstakere ses på som hele mennesker, med god balanse mellom jobb og fritid. Vi har fleksitid og betalt overtid, og vi gir ansatte mulighet til å trene i arbeidstiden. Som medlem i Statens pensjonskasse får du en av landets beste pensjonsordninger. Du kan også søke boliglån med gunstige betingelser i Statens pensjonskasse.

Vi ønsker oss nyansatte som er trygge på valget sitt. Derfor tilbyr vi aktuelle kandidater en bli kjent-samtale med noen av våre medarbeidere. Slik blir også du trygg på at vi passer godt sammen.

Vil du høre mer om stillingen, kan du kontakte Anette Hansen, 900 80 079 eller Torill Eidsheim, 993 25 710 i Jefferson Wells. Se også DMF sine hjemmesider for ytterligere informasjon om direktoratet. 

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i tilfelle få varsel om.

Søknadsfrist: 15. januar 2023

Søk på stillingen her.

OM DMF 

Hver eneste dag er du avhengig av mineraler. Lys i huset og strøm til bilen. Rent vann og beinproteser. Til og med papiravisen, telefonen eller nettbrettet du holder i når du leser dette, er laget av mineraler. Minst like viktig: for at verden skal klare grønn omstilling trenger vi å utvinne mange ganger så mye mineraler som vi gjør i dag til produksjon, overføring og lagring av elektrisk energi.

I Norge har vi et stort potensial for mineralproduksjon Men mineralske ressurser er ikke-fornybare, og må forvaltes på en bærekraftig måte. Det er derfor vi i Direktoratet for Mineralforvaltning har en viktig oppgave.  Gjennom vårt samfunnsoppdrag skal vi I vårt daglige arbeid sørge både for verdiskaping i mineralnæringen, at klima og miljø tas hensyn til, og at vi overholder våre internasjonale forpliktelser overfor urfolk. I tillegg til at vi også skal sørge for at Svalbards geologiske ressurser forvaltes og utnyttes på best mulig måte.

I løpet av de ti siste årene har vår oppgave endret seg i takt med samfunnet; vi har tredoblet antall ansatte og er i dag i overkant av femti personer som jobber for vårt samfunnsoppdrag. Vi er et tverrfaglig og moderne direktorat som ser at behovet de siste årene har endret seg. Dermed også kompetansen vi trenger og hvordan vi jobber. Samfunnet krever stadig mer av mineralnæringen og av oss som direktorat. Vi skal være rustet til å oppfylle samfunnets forventinger til oss, som forvaltere av landets mineralressurser til det beste for samfunnet.
 
Som ansatt i DMF får du mulighet til å bidra til den videre utviklingen av mineralforvaltningen i Norge.