Vi søker økonom som vil ha mer ansvar

Vil du være med og bidra til å fylle samfunnsoppdraget vårt?

DMF har i løpet av det siste tiåret vært gjennom en rivende utvikling fra det tradisjonelle Bergvesenet til å bli et tverrfaglig og moderne direktorat med ansvar for helhetlig forvaltning av landets mineralressurser.

Her hos oss vil du få faglig allsidighet, med gode muligheter for å videreutvikle dine styrker innen både økonomisystemer og -faget. Vi har behov for en ambisiøs medarbeider som liker en variert hverdag med stor innflytelse på en organisasjon som fremdeles skal utvikle seg i takt med samfunnets økte behov for mineraler til det grønne skiftet. Er du klar for å ta et nytt karrieresteg, kan dette være en god mulighet for deg.

DMF er fullservicekunde hos Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) som fører regnskap og lønn på vegne av statlige virksomheter. Du vil få ansvar for at DMFs regnskapsplikt utføres i henhold til bestemmelsene om økonomistyring i staten, og være vår kontaktperson mot DFØ.

Arbeidsoppgaver omfatter blant annet:

 • ansvar for regnskapsrapportering herunder prosjektregnskap, månedsavslutning og årsregnskap, inkludert god internkontroll/controlleroppgaver
 • økonomiske analyser og vurderinger
 • ansvar for lønn sammen med andre på seksjonen
 • ansvar for implementering/oppdatering og opplæring av ERP-systemer
 • ansvar for inngående fakturaflyt og opplæring/oppfølging ansatte og leverandører
 • avtaleoversikt og bistand innkjøpsprosesser
 • utvikling og vedlikehold av styrende dokumenter og prosedyrer innen økonomi-/lønnsområdet
 • bidra med øvrig oppgaveløsning etter behov

DMF er i kontinuerlig utvikling og det er en forventning om at rollen bidrar aktivt inn i arbeidet.  Innholdet i stillingen vil kunne justeres i tråd med dette.

Kvalifikasjonskrav:

 • master innenfor relevante fag. Solid relevant erfaring kan kompensere for utdanningsnivå ut over bachelorgrad
 • relevant erfaring fra tilsvarende stilling
 • god regnskapsforståelse
 • god systemkompetanse, og gode ferdigheter i Excel
 • erfaring med statlig budsjettering og økonomistyring, herunder økonomiregelverket i staten vil være en fordel

Vi legger vekt på å ansette personer med den rette kombinasjonen av erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper som kan være positive bidragsytere i utviklingsprosessen DMF er inne i.

 • du er faglig trygg i din rolle og har god rolleforståelse
 • du arbeider selvstendig og har gode samarbeidsevner
 • du er analytisk, løsningsorientert og har god gjennomføringsevne
 • du kommuniserer godt, norsk skriftlig og muntlig

DMF ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss.

Hvorfor skal du velge DMF?

DMF er etaten som jobber med alle tre aspekter ved bærekraft. Vårt samfunnsoppdrag omfatter både økonomisk verdiskaping og å ta hensyn til klima, miljø og sosiale forhold. Hvis samfunnsengasjement er viktig for deg, tror vi at du vil synes det er givende å arbeide hos oss.

Som offentlig etat er DMF opptatt av at våre arbeidstakere ses på som hele mennesker, med god balanse mellom jobb og fritid. Vi har fleksitid og betalt overtid, og vi gir ansatte mulighet til å trene i arbeidstiden. Som medlem i Statens pensjonskasse får du en av landets beste pensjonsordninger. Du kan også søke boliglån med gunstige betingelser i Statens pensjonskasse.

Vi ønsker oss nyansatte som er trygge på valget sitt. Derfor tilbyr vi aktuelle kandidater en bli kjent-samtale med noen av våre medarbeidere. Slik blir også du trygg på at vi passer godt sammen.

Du vil få stilling som rådgiver eller seniorrådgiver, med lønn fra kr 520 000 til kr 765 000, avhengig av kompetansen og erfaringen din. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn.

Vi holder til i nye og trivelige lokaler på Lade i Trondheim. Her er det bussholdeplass rett utenfor døren og parkeringsmuligheter.

Vil du høre mer om stillingen, kan du kontakte Veslemøy Selvig, 416 79 399 i Jefferson Wells.
Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i tilfelle få varsel om.

Søknadsfrist: 15. januar 2023

Søk på stillingen her.

OM DMF 

Hver eneste dag er du avhengig av mineraler. Lys i huset og strøm til bilen. Rent vann og beinproteser. Til og med papiravisen, telefonen eller nettbrettet du holder i når du leser dette, er laget av mineraler. Minst like viktig: for at verden skal klare grønn omstilling trenger vi å utvinne mange ganger så mye mineraler som vi gjør i dag til produksjon, overføring og lagring av elektrisk energi.

I Norge har vi et stort potensial for mineralproduksjon Men mineralske ressurser er ikke-fornybare, og må forvaltes på en bærekraftig måte. Det er derfor vi i Direktoratet for Mineralforvaltning har en viktig oppgave.  Gjennom vårt samfunnsoppdrag skal vi I vårt daglige arbeid sørge både for verdiskaping i mineralnæringen, at klima og miljø tas hensyn til, og at vi overholder våre internasjonale forpliktelser overfor urfolk. I tillegg til at vi også skal sørge for at Svalbards geologiske ressurser forvaltes og utnyttes på best mulig måte.

I løpet av de ti siste årene har vår oppgave endret seg i takt med samfunnet; vi har tredoblet antall ansatte og er i dag i overkant av femti personer som jobber for vårt samfunnsoppdrag. Vi er et tverrfaglig og moderne direktorat som ser at behovet de siste årene har endret seg. Dermed også kompetansen vi trenger og hvordan vi jobber. Samfunnet krever stadig mer av mineralnæringen og av oss som direktorat. Vi skal være rustet til å oppfylle samfunnets forventinger til oss, som forvaltere av landets mineralressurser til det beste for samfunnet.
 
Som ansatt i DMF får du mulighet til å bidra til den videre utviklingen av mineralforvaltningen i Norge.