Søknadsskjema for utvinningsrett

Hvor finner jeg søknadsskjema for utvinningsrett?

Det finnes ikke eget skjema for utvinningsrett. Søker må selv utarbeide søknad, med nødvendige vedlegg. Veiledning er under utarbeidelse.