Søknadsskjema for undersøkelsesrett

Hvor finner jeg søknadsskjema for undersøkelsesrett til statens mineraler?

Søknadsskjema for undersøkelsesrett til statens mineraler finner du under "Søknader og rapportering" i hovedmenyen.