Reguleringsplan og driftskonsesjon

Må man ha godkjent reguleringsplan for å søke driftskonsesjon?

Nei, men eventuelt tildelt driftskonsesjon erstatter ikke krav om tillatelse etter annet lovverk. Det er søkers ansvar å innhente alle nødvendige tillatelser.