Endringer i mineralloven

Har du spørsmål om endringer i mineralloven?

Stortinget vedtok 11. juni endringer i mineralloven. Lovendringene finner du i sin helhet her.

Hva betyr det nye kompetansekravet i § 6 i praksis?

Det er ikke et entydig svar på dette, da kompetansen må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Det som er avgjørende for vurderingen om nødvendig kompetanse er på plass, er om det er godtgjort at arbeidet kan gjennomføres på en forsvarlig måte. Kravet gjelder alle deltakende i virksomheten, men kravet vil tilpasses til den funksjonen som den enkelte har og til den konkrete virksomheten. Kravet er altså relativt.

Jeg vet ikke om jeg er registrert i foretaksregisteret. Hvordan finner jeg ut det?

Du kan søke på foretak og selskap her. Dersom du fortsatt er usikker anbefaler vi at du tar direkte kontakt med Brønnøysundregistrene for å avklare dette. 

Hva er Foretaksregisteret?

Informasjon om foretaksregisteret finner du her.

Jeg er ikke registrert i Foretaksregisteret. Hva betyr endringen i mineralloven for undersøkelsesretten min?

Det betyr ingenting for undersøkelsesretten du allerede har fått tildelt. Endringen får betydning for søknader som kommer inn etter 1. juli 2021.

Jeg har søkt om undersøkelsesrett før 1. juli, men søknaden er ikke ferdigbehandlet. Hva betyr endringen i mineralloven for søknaden min?

Søknaden du har sendt inn blir behandlet etter regelverket som gjaldt på det tidspunktet vi mottok søknaden. Endringen får betydning for søknader som kommer inn etter 1. juli 2021.

Hvordan registrerer jeg et foretak i Foretaksregisteret?

På Brønnøysundregistrene ligger det en oppskrift på hvordan du registrerer ulike foretak. Vi lenker til noen eksempler nedenfor.
Aksjeselskap (AS): Registrere et aksjeselskap | Brønnøysundregistrene (brreg.no)
Enkeltpersonforetak: Registrere et enkeltpersonforetak | Brønnøysundregistrene (brreg.no)
NUF: Registreringsplikt i Foretaksregisteret for NUF | Brønnøysundregistrene (brreg.no)

Hvordan oppretter jeg et Enkeltpersonforetak?

Fremgangsmåte følger her.

Hva koster det å registrere et selskap i Foretaksregisteret?

En oversikt over gebyr for registrering for ulike foretak finnes her.

Hvilke plikter følger med å være registrert i Foretaksregisteret?

Det er selskapsformen du velger som bestemmer hvilke plikter som følger med – ikke hvorvidt foretaket er registrert i Foretaksregisteret eller ikke. Det følger ulike forpliktelser med ulike typer selskap og registreringer. Hos brreg.no finner du veiledning. 

Jeg har et enkeltpersonforetak. Kan jeg søke om undersøkelsesrett med det?

Ja, så fremt enkeltpersonforetaket er registrert i Foretaksregisteret, kan du søke om undersøkelsesrett.

Vi er et utenlandsk selskap. Hvordan kan vi få undersøkelsesrett?

Selskapet må være registrert i Foretaksregisteret. For å kunne registreres i Foretaksregisteret, må selskapet ha et norsk organisasjonsnummer. Et alternativ er å opprette et nytt norsk selskap, et annet er å opprette et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF). 
Samleside for NUF finnes her.
Informasjon om hvordan et AS opprettes finnes her.

Vi har planlagt undersøkelsesarbeid, men ser at vi er for sene i forhold til den nye fristen. Hva gjør vi?

Etter 1. juli må undersøkelsesarbeid varsles senest 2 måneder før oppstart. 
Med et skriftlig samtykke fra Direktoratet for mineralforvaltning, grunneier og brukeren av grunnen, og eventuelle andre berørte parter, kan det gjøres unntak fra fristen.

Skal vi varsle undersøkelsesarbeid når vi har utvinningsrett?

Ja, den som har utvinningsrett til statens mineraler, skal varsle om undersøkelsesarbeider.