Undersøkelsesrett - søknad

Undersøkelsesrett til statens mineraler tildeles etter søknad til DMF.

Digital løsning for administrering av rettigheter er tilgjengelig via Min side. Her kan du også søke om undersøkelsesrett.

Undersøkelsesrett til statens mineraler kan bare tildeles foretak som er registrert i Foretaksregisteret, jf. § 13 annet ledd.

Ifølge mineralloven kan du som søker få avslag på søknad om undersøkelsesrett dersom:

  • du har en utvinningsrett i samme område (jf. § 13).
  • det er mindre enn ett år siden du hadde en bergrettighet med beste prioritet i det omsøkte området (jf. § 24).
  • personer eller selskaper som tidligere har hatt en bergrettighet på det omsøkte området kan likestilles med deg som søker (jf. § 27).

Vi gjør oppmerksom på at det skal sendes skriftlig varsel til DMF 2 måneder før undersøkelsesarbeid igangsettes. Før undersøkelsesarbeid i Finnmark kreves særskilt tillatelse fra DMF.