Saker til høring

Verken i Leikanger kommune - prøveuttak