Saker til høring

Dollhus i Flå kommune – driftskonsesjon
Sørheim i Etne kommune – driftskonsesjon