Saker til høring

Skola i Åfjord kommune - driftskonsesjon