Saker til høring

Kylles i Sandnes kommune - driftskonsesjon
Granåsen i Vefsn kommune – prøveuttak