97 resultater
Dekorativt bilde av en graf
08.12.2023
Vi skal kommunisere godt med både mineralnæringen, ulike parter som berøres av næringen, beslutningstakere både i virksomheter og offentlige etater og samfunnet generelt.
Brøra
01.12.2023
For å opprettholde rettigheter til statens mineraler må undersøker betale en årlig avgift til staten, jf. mineralloven § 56.
Mineraler finnes overalt i bybildet
30.08.2023
Økning i salgsverdi av industrimineral og metallisk malm: - Som forventet
28.06.2023
Regjeringen, ved næringsminister Jan Christian Vestre, presenterte 21. juni den nye nasjonale mineralstrategien.
26.05.2023
Du finner nå over 16 100 rapporter og historiske kart i DMFs kartløsning.
04.05.2023
Direktoratet for mineralforvaltning skal i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) undersøke hvordan man kan gjenvinne metaller fra deponimasser i Folldal.
02.05.2023
Torsdag 25. mai arrangerer vi nettseminar om hvordan kommunen kan jobbe for å ivareta mineralressurser i planarbeidet.
06.03.2023
Du finner nå over 14 800 rapporter og historiske kart i DMFs kartløsning.
16.02.2023
Fristen for å levere driftsrapport er 9. mars 2023. Driftsrapporten leverer du via Min side.
20.01.2023
Nå blir det enklere å finne frem til kunnskap om mineralnæringen og samfunnets behov.
16.12.2022
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) lanserer nasjonalt ressursregnskap for byggeråstoff: - Skal bidra til bedre ressursutnyttelse.
23.11.2022
For å opprettholde rettigheter til statens mineraler må undersøker betale en årlig avgift til staten, jf. mineralloven § 56. Avgiftenes størrelse fastsettes i forskrift til mineralloven §§ 5-2 og 5-3.
04.11.2022
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) har gjennomført en analyse av utenlandsk eierskap i norsk mineralnæring.
22.08.2022
- Potensialet i norsk mineralnæring kommer til syne.
03.06.2022
Knust stein og løsmasser som sand og grus er ikke-fornybare ressurser som er helt sentralt for både vei- og husbygging.
18.03.2022
Alle som skal søke om overdragelse av driftskonsesjon, kan benytte seg av det nye søknadsskjemaet.
14.02.2022
Fristen for å levere driftsrapport er 10. mars 2022. Driftsrapporten leverer du via Min side.
11.01.2022
Direktoratet for mineralforvaltning har nå overlevert Helhetlig tiltaksplan for Folldal gruver til Nærings- og fiskeridepartementet.
24.11.2021
Undersøker og utvinner av forekomst av statens mineraler skal betale en årlig avgift til staten for undersøkelsesrett og utvinningsrett, jf. mineralloven § 56.
Forsidebilde Harde Fakta 2020
13.09.2021
Markant økning i salgsverdi av metallisk malm og tydelig økning av investeringer i undersøkelsesarbeid vitner om optimisme.

Sider