1052 resultater
Dekorativt bilde av en graf
08.12.2023
Vi skal kommunisere godt med både mineralnæringen, ulike parter som berøres av næringen, beslutningstakere både i virksomheter og offentlige etater og samfunnet generelt.
Brøra
01.12.2023
For å opprettholde rettigheter til statens mineraler må undersøker betale en årlig avgift til staten, jf. mineralloven § 56.
29.11.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra BBH Maski

24.11.2023

DMF har motteke søknad om driftskonsesjon frå Thormodsæter Entreprenør AS for uttak på gbnr.

24.11.2023

 

17.11.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

03.11.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Swerock A

31.10.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter m

24.10.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Unimaskin

13.10.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter m

10.10.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter m

09.10.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Lensvik P

28.09.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Steinshol

25.09.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Høyjord S

21.09.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Maskinhol

19.09.2023

Direktoratet for mineralforvaltnin

Mineraler finnes overalt i bybildet
30.08.2023
Økning i salgsverdi av industrimineral og metallisk malm: - Som forventet
03.07.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Dyrendahl

28.06.2023
Regjeringen, ved næringsminister Jan Christian Vestre, presenterte 21. juni den nye nasjonale mineralstrategien.
27.06.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Røstad En

Sider