3 resultater
09.09.2019
Vi får en del spørsmål omkring saksbehandlingen av søknaden om driftskonsesjon for Engebøprosjektet.
08.08.2019
Nordic Rutile AS søker om driftskonsesjon etter mineralloven for dagbruddsdrift og underjordsdrift på forekomst av rutil og granat i Naustdal kommune. Søknaden er nå lagt ut til høring.
24.01.2019
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har 23.