93 resultater
Mineraler finnes overalt i bybildet
30.08.2023
Økning i salgsverdi av industrimineral og metallisk malm: - Som forventet
28.06.2023
Regjeringen, ved næringsminister Jan Christian Vestre, presenterte 21. juni den nye nasjonale mineralstrategien.
26.05.2023
Du finner nå over 16 100 rapporter og historiske kart i DMFs kartløsning.
04.05.2023
Direktoratet for mineralforvaltning skal i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) undersøke hvordan man kan gjenvinne metaller fra deponimasser i Folldal.
02.05.2023
Torsdag 25. mai arrangerer vi nettseminar om hvordan kommunen kan jobbe for å ivareta mineralressurser i planarbeidet.
06.03.2023
Du finner nå over 14 800 rapporter og historiske kart i DMFs kartløsning.
16.02.2023
Fristen for å levere driftsrapport er 9. mars 2023. Driftsrapporten leverer du via Min side.
20.01.2023
Nå blir det enklere å finne frem til kunnskap om mineralnæringen og samfunnets behov.
16.12.2022
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) lanserer nasjonalt ressursregnskap for byggeråstoff: - Skal bidra til bedre ressursutnyttelse.
23.11.2022
For å opprettholde rettigheter til statens mineraler må undersøker betale en årlig avgift til staten, jf. mineralloven § 56. Avgiftenes størrelse fastsettes i forskrift til mineralloven §§ 5-2 og 5-3.
04.11.2022
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) har gjennomført en analyse av utenlandsk eierskap i norsk mineralnæring.
22.08.2022
- Potensialet i norsk mineralnæring kommer til syne.
03.06.2022
Knust stein og løsmasser som sand og grus er ikke-fornybare ressurser som er helt sentralt for både vei- og husbygging.
18.03.2022
Alle som skal søke om overdragelse av driftskonsesjon, kan benytte seg av det nye søknadsskjemaet.
14.02.2022
Fristen for å levere driftsrapport er 10. mars 2022. Driftsrapporten leverer du via Min side.
11.01.2022
Direktoratet for mineralforvaltning har nå overlevert Helhetlig tiltaksplan for Folldal gruver til Nærings- og fiskeridepartementet.
24.11.2021
Undersøker og utvinner av forekomst av statens mineraler skal betale en årlig avgift til staten for undersøkelsesrett og utvinningsrett, jf. mineralloven § 56.
Forsidebilde Harde Fakta 2020
13.09.2021
Markant økning i salgsverdi av metallisk malm og tydelig økning av investeringer i undersøkelsesarbeid vitner om optimisme.
Sommerstudentene hos DMF
08.09.2021
Denne sommeren har seks studenter fått bryne seg på problemstillinger innenfor bærekraftig ressursforvaltning hos Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF).
04.08.2021
Kravet om driftskonsesjon for ethvert uttak av naturstein gjelder fortsatt.

Sider