1229 resultater
30.11.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Nesna Mas

29.11.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Ottar Ber

28.11.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Ringsaker

24.11.2022
DMFs ressursregnskap for byggeråstoff belyser ressurssituasjonen i det enkelte fylke og kommune. Denne siden gir innsikt i produksjon av byggeråstoff i Innlandet.
24.11.2022
DMFs ressursregnskap for byggeråstoff belyser ressurssituasjonen i det enkelte fylke og kommune. Denne siden vil gi innsikt i produksjon av byggeråstoff i Møre og Romsdal.
24.11.2022
DMFs ressursregnskap for byggeråstoff belyser ressurssituasjonen i det enkelte fylke og kommune. Denne siden vil gi innsikt i produksjon av byggeråstoff i Nordland.
24.11.2022
DMFs ressursregnskap for byggeråstoff belyser ressurssituasjonen i det enkelte fylke og kommune. Denne siden vil gi innsikt i produksjon av byggeråstoff i Trøndelag.
24.11.2022
DMFs ressursregnskap for byggeråstoff belyser ressurssituasjonen i det enkelte fylke og kommune. Denne siden gir innsikt i produksjon av byggeråstoff i Vestfold og Telemark.
24.11.2022
DMFs ressursregnskap for byggeråstoff belyser ressurssituasjonen i det enkelte fylke og kommune. Denne siden gir innsikt i produksjon av byggeråstoff i Agder.
24.11.2022
DMFs ressursregnskap for byggeråstoff belyser ressurssituasjonen i det enkelte fylke og kommune. Denne siden gir innsikt i produksjon av byggeråstoff i Rogaland.
24.11.2022
DMFs ressursregnskap for byggeråstoff belyser ressurssituasjonen i det enkelte fylke og kommune. Denne siden gir innsikt i produksjon av byggeråstoff i Vestland.
24.11.2022
DMFs ressursregnskap for byggeråstoff belyser ressurssituasjonen i det enkelte fylke og kommune. Denne siden vil gi innsikt i produksjon av byggeråstoff i Oslo og Viken.
23.11.2022
For å opprettholde rettigheter til statens mineraler må undersøker betale en årlig avgift til staten, jf. mineralloven § 56. Avgiftenes størrelse fastsettes i forskrift til mineralloven §§ 5-2 og 5-3.
23.11.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Oppdal Ma

23.11.2022
DMFs ressursregnskap for byggeråstoff belyser ressurssituasjonen i det enkelte fylke og kommune. Denne siden gir innsikt i produksjon av byggeråstoff i Troms og Finnmark.
18.11.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Statens v

15.11.2022

DMF har mottatt en søknad om driftskonsesjon fra Swerock AS (org.nr. 983 065 309) for uttak av stein på del av gnr/bnr.

14.11.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

08.11.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Anne Mari

07.11.2022

Direktoratet for minera

Sider