1183 resultater
18.09.2018

For alle uttak med et samlet uttak over 10 000 mkreves driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralfor

29.04.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

11.02.2015
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.
04.05.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Kyllo Mas

04.05.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Gudbrands

10.05.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

12.05.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

25.03.2015
På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) gjennomfører DMF tiltak for å redusere miljøkonsekvenser etter tidligere mineralvirksomhet i områder hvor NFD har et eier- eller forvalteransvar.
23.04.2017
Løkken Gruver ligger i Meldal kommune i Sør-Trøndelag. Her var det gruvevirksomhet i perioden 1654-1987. Forekomsten av kobberholdig svovelkis er den største som er funnet i Norge.
31.05.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmei

31.03.2015
Samfunnet har behov for store mengder mineralske råstoff for å fungere. Det meste av dette blir teke ut frå fast fjell.
01.06.2022
Knust stein og løsmasser som sand og grus er ikke-fornybare ressurser som er helt sentralt for både vei- og husbygging.
03.06.2022
Knust stein og løsmasser som sand og grus er ikke-fornybare ressurser som er helt sentralt for både vei- og husbygging.
13.06.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

22.06.2015
Rapporter fra undersøkelsesarbeid.
20.06.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

05.07.2019
Vil du være med på å utvikle mineralforvaltningen i Norge?
01.04.2015
En viktig målsetning med mineralloven er å sikre at områder hvor det foregår uttak av mineralske ressurser blir forsvarlig ryddet og sikret, både underveis og etter endt drift.

Sider