1252 resultater
30.03.2015
En undersøkelsesrett er rett til nødvendige undersøkelser på et bestemt område for å vurdere om mineralforekomst kan være drivverdig. Rettigheten er ikke begrenset til en bestemt forekomst.
16.02.2023
Fristen for å levere driftsrapport er 9. mars 2023. Driftsrapporten leverer du via Min side.
21.02.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

22.02.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Aurstad T

22.02.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Trygve Ma

03.03.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra RIPU AS m

06.03.2023
Flere rapporter fra tidligere undersøkelsesarbeid er gjort tilgjengelig. Du finner nå over 14 800 rapporter og historiske kart i DMFs kartløsning.
05.07.2019
Vil du bidra til å forvalte Norges mineralressurser?
22.06.2015
Rapporter fra undersøkelsesarbeid.

Sider