1252 resultater
16.12.2022
Slik bruker Innlandet byggeråstoff.
16.12.2022
Slik bruker Møre og Romsdal byggeråstoff.
16.12.2022
Slik bruker Nordland byggeråstoff.
16.12.2022
Slik bruker Oslo og Viken byggeråstoff.
16.12.2022
Slik bruker Rogaland byggeråstoff.
16.12.2022
Slik bruker Vestfold og Telemark byggeråstoff.
16.12.2022
Slik bruker Vestland byggeråstoff.
16.12.2022
Slik bruker Troms og Finnmark byggeråstoff.
16.12.2022
Slik bruker Trøndelag byggeråstoff.
05.12.2022
Slik bruker Norge byggeråstoff.
01.06.2022
Knust stein og løsmasser som sand og grus er ikke-fornybare ressurser som er helt sentralt for både vei- og husbygging.
31.03.2015
Ifølgje dokumentet Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging, som blei vedteke 14.
19.12.2022
Vil du være med og bidra til å fylle samfunnsoppdraget vårt?
16.12.2022
Vil du være med og bidra til å fylle samfunnsoppdraget vårt?
19.12.2022
Vil du være med og bidra til å fylle samfunnsoppdraget vårt?
19.12.2022
Vil du være med og bidra til å fylle samfunnsoppdraget vårt?
16.12.2022
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) lanserer nasjonalt ressursregnskap for byggeråstoff: - Skal bidra til bedre ressursutnyttelse.
03.01.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

15.04.2015
DMF publiserer Harde fakta om mineralnæringen - mineralstatistikk hvert år.
05.01.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra John Myrv

Sider