1230 resultater
04.10.2022

Direktoratet for minera

05.10.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

01.06.2022
Knust stein og løsmasser som sand og grus er ikke-fornybare ressurser som er helt sentralt for både vei- og husbygging.
05.07.2019
Vil du bidra til å forvalte Norges mineralressurser?
15.04.2015
DMF publiserer Harde fakta om mineralnæringen - mineralstatistikk hvert år.
21.10.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

31.10.2022

Direktoratet for minera

07.11.2022

Direktoratet for minera

04.11.2022
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) har gjennomført en analyse av utenlandsk eierskap i norsk mineralnæring.
08.11.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Anne Mari

14.11.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

15.11.2022

DMF har mottatt en søknad om driftskonsesjon fra Swerock AS (org.nr. 983 065 309) for uttak av stein på del av gnr/bnr.

18.11.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Statens v

23.11.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Oppdal Ma

22.06.2015
Rapporter fra undersøkelsesarbeid.
23.11.2022
For å opprettholde rettigheter til statens mineraler må undersøker betale en årlig avgift til staten, jf. mineralloven § 56. Avgiftenes størrelse fastsettes i forskrift til mineralloven §§ 5-2 og 5-3.
28.11.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Ringsaker

29.11.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Ottar Ber

30.11.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Nesna Mas

23.11.2022
DMFs ressursregnskap for byggeråstoff belyser ressurssituasjonen i det enkelte fylke og kommune. Denne siden gir innsikt i produksjon av byggeråstoff i Troms og Finnmark.

Sider