1247 resultater
08.09.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

12.09.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

13.09.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Nomeland

28.09.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om forslag til endret driftsplan for Øyjord kalkbrudd de

29.09.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Nordtorp

25.03.2015
DMF gjennomfører sikringstiltak ved hjemfalte bergverk etter nedlagt drift på statens mineraler.
25.03.2015
På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) gjennomfører DMF tiltak for å redusere miljøkonsekvenser etter tidligere mineralvirksomhet i områder hvor NFD har et eier- eller forvalteransvar.
08.05.2015
DMF skal sørge for forsvarlig sikring etter tidligere mineralvirksomhet på statens mineraler.
04.10.2022

Direktoratet for minera

05.10.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

21.10.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

31.10.2022

Direktoratet for minera

07.11.2022

Direktoratet for minera

04.11.2022
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) har gjennomført en analyse av utenlandsk eierskap i norsk mineralnæring.
08.11.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Anne Mari

14.11.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

15.11.2022

DMF har mottatt en søknad om driftskonsesjon fra Swerock AS (org.nr. 983 065 309) for uttak av stein på del av gnr/bnr.

18.11.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Statens v

23.11.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Oppdal Ma

22.06.2015
Rapporter fra undersøkelsesarbeid.

Sider