1246 resultater
29.03.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard.

30.03.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

01.04.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

05.04.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Bjørn Baa

07.04.2022
Vil du være med på å utvikle mineralforvaltningen i Norge?
29.03.2022
18.09.2018

For alle uttak med et samlet uttak over 10 000 mkreves driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralfor

29.04.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

04.05.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Kyllo Mas

04.05.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Gudbrands

10.05.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

12.05.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

23.04.2017
Løkken Gruver ligger i Meldal kommune i Sør-Trøndelag. Her var det gruvevirksomhet i perioden 1654-1987. Forekomsten av kobberholdig svovelkis er den største som er funnet i Norge.
31.05.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmei

31.03.2015
Samfunnet har behov for store mengder mineralske råstoff for å fungere. Det meste av dette blir teke ut frå fast fjell.
03.06.2022
Knust stein og løsmasser som sand og grus er ikke-fornybare ressurser som er helt sentralt for både vei- og husbygging.
13.06.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

20.06.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

Sider