86 resultater
03.06.2022
Knust stein og løsmasser som sand og grus er ikke-fornybare ressurser som er helt sentralt for både vei- og husbygging.
04.11.2022
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) har gjennomført en analyse av utenlandsk eierskap i norsk mineralnæring.
23.11.2022
For å opprettholde rettigheter til statens mineraler må undersøker betale en årlig avgift til staten, jf. mineralloven § 56. Avgiftenes størrelse fastsettes i forskrift til mineralloven §§ 5-2 og 5-3.
16.12.2022
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) lanserer nasjonalt ressursregnskap for byggeråstoff: - Skal bidra til bedre ressursutnyttelse.
22.08.2022
- Potensialet i norsk mineralnæring kommer til syne.
20.01.2023
Nå blir det enklere å finne frem til kunnskapen du trenger om mineralnæringen.

Sider