173 resultater
01.04.2015
En viktig målsetning med mineralloven er å sikre at områder hvor det foregår uttak av mineralske ressurser blir forsvarlig ryddet og sikret, både underveis og etter endt drift.
25.03.2015
DMF gjennomfører sikringstiltak ved hjemfalte bergverk etter nedlagt drift på statens mineraler.
25.03.2015
På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) gjennomfører DMF tiltak for å redusere miljøkonsekvenser etter tidligere mineralvirksomhet i områder hvor NFD har et eier- eller forvalteransvar.
08.05.2015
DMF skal sørge for forsvarlig sikring etter tidligere mineralvirksomhet på statens mineraler.
22.06.2015
Rapporter fra undersøkelsesarbeid.
31.03.2015
Ifølgje dokumentet Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging, som blei vedteke 14.
15.04.2015
DMF publiserer Harde fakta om mineralnæringen - mineralstatistikk hvert år.
26.03.2015
Mineralnæringen omfatter virksomheter som leter, tar ut og bearbeider mineraler og bergarter fra fast fjell og løsmasser.
23.06.2015

Søknad om særskilt tillatelse til undersøkelser på statens mineraler i Finnmark (§ 17)

23.06.2015
Mineralloven skiller mellom leting og undersøkelse og varslingsplikten er her ulik.
11.02.2015
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.
30.03.2015

Fri leterett - statens mineraler

30.03.2015
En undersøkelsesrett er rett til nødvendige undersøkelser på et bestemt område for å vurdere om mineralforekomst kan være drivverdig. Rettigheten er ikke begrenset til en bestemt forekomst.

Sider