173 resultater
08.05.2015
DMF forvalter lov om erverv og utvinning av mineralske ressurser (mineralloven).
22.06.2015
Skal kommunen godkjenne driftsplanen først, og så DMF, eller omvendt?
22.06.2015
Hva er en driftsplan?
28.09.2015

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinni

26.06.2015

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) har mottatt søknad fra Granite Stein AS om uttak av larvikitt i Bassebo i Porsgrunn kommune etter § 43 i

18.11.2015

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og ut

18.11.2015

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinni

18.11.2015

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinni

30.03.2015
Med bergrettigheter menes undersøkelsesrett og utvinningsrett. Mineralloven skiller mellom mineraler eid av staten og mineraler eid av grunneier.
25.03.2015
Bruk skjemaet nedenfor for å varsle oss om mangelfull sikring etter gammel, nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler (metallgruver).
19.04.2015
I lovgivningen skilles det mellom mineraler eid av staten og mineraler eid av grunneier.
23.06.2015
Før oppstart av drift skal det sendes melding til DMF.
06.04.2015
Ved uttak av mineralske ressurser, skal driver rapportere årlig til DMF.
04.06.2015

Metallisk malm

(jern, nikkel ilmenitt-titan og molybden)

30.03.2015
Den som har en undersøkelsesrett med best prioritet kan søke om utvinningsrett etter mineralloven § 29.
23.06.2015

Statens mineraler

28.05.2015
Søknad om utvinningsrett til statens mineraler sendes DMF.
23.06.2015
Ved midlertidig driftsopphold skal det sendes melding til DMF.
25.03.2015
DMFs hovedkontor ligger i Trondheim, med avdelingskontor på Svalbard som er bemannet deler av året.
31.03.2015
For å få undersøkelses- og/eller utvinningsrett til grunneiers mineraler kreves avtale med grunneier.

Sider