4 resultater
22.06.2015
Hvem har ansvaret for å sikre og rydde opp i et nedlagt steinbrudd?
08.05.2015
Når virksomheten avsluttes eller ved midlertidig driftsopphold, skal det sendes melding til DMF.
25.03.2015
Bruk skjemaet nedenfor for å varsle oss om mangelfull sikring etter gammel, nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler (metallgruver).
04.05.2015
Drift på mineralske ressurser skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte.