3 resultater
19.04.2015
Hvor finner jeg søknadsskjema for utvinningsrett?
19.04.2015
Skal resultatet av undersøkelser meldes inn til myndighetene?
01.04.2015
For å starte et masseuttak, er det en forutsetning at driver har utvinningsrett for området. Regelverket skiller mellom uttak over 500 m3 og uttak over 10.000 m3.