2 resultater
28.05.2015
Søknad om utvinningsrett til statens mineraler sendes DMF.
29.05.2015
Det kreves særskilt tillatelse fra DMF for å foreta prøveuttak ved undersøkelser både på grunneiers og statens mineraler.